جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان طرح پژوهشی مدیریت پسماند مایع ارگانوکلره

فراخوان

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

فراخوان طرح پژوهشی مدیریت پسماند مای مایع ارگانو کلره واحد خالص سازی EDC/VCM مجتمع پتروشیمی غدیر

 

پیشنهادات دارای اولویت

بازیافت اتیلن دی کلراید محتوی پسماند با خلوص بالا

تبدیل به محصولات قابل فروش

استفاده از روش های دوستدار محیط زیست و بدون ایجاد پسماند/پساب جدید

روش های پیشنهادی دارای توجیه اقتصادی باشند

مهلت ارسال پیشنهادات ۳۰ مهرماه۱۴۰۱
آدرس ارسال پیشنهادات : بندر ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت ۳ پتروشیمی غدیر واحد پژوهش و توسعه و یا ارسال به ایمیل
تلفن تماس