جزییات مناقصه و مزایده

اعلام آمادگی شرکت ها ی توانمند در زمینه ساخت کمپرسور ( GB-201 ) به شماره مناقصه 1401/024

فراخوان

1401/024

پتروشیمی غدیر /

0 ریال

۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۹ آذر ۱۴۰۱ ۰۵:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۱۹ شهریور ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد از طریق برگزاری فراخوان، شرکت های توانمند و فعال در زمینه ساخت کمپرسور ( GB-201 ) را بر مستندات پیوست مورد ارزیابی قرار دهد. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در فراخوان به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/06/19 لغایت 1401/07/19 نسبت به دریافت و ارائه مستندات لازم و اعلام آمادگی بر اساس موارد مشروحه ذیل اقدام نمایند:

1)       DATA SHEET مهر و تایید شده ( 4 برگ )

2)       SECTIONAL DWG - مهر و تایید شده ( 1 برگ )

3)       TC-FO-1012-01 فرم ارزیابی کیفی پیمانکاران ساخت و EPC

4)       TC-FO-1009-02 تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر

5)       شرح کار ( 2 برگ )مهر و تایید شده

 

آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617