جزییات مناقصه و مزایده

اعلام آمادگی شرکت ها ی توانمند در زمینه ساخت رآکتور( DC-201 ) شماره: 1401/023 غ ف ع

فراخوان

1401/023

پتروشیمی غدیر /

0 ریال

۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۱۹ شهریور ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد از طریق برگزاری فراخوان، شرکت های توانمند و فعال در زمینه ساخت رآکتور را بر اساس دستورالعمل مربوطه ( ارزیابی کیفی پیمانکاران ) و مستندات مشروحه ذیل شناسایی و مورد ارزیابی قرار دهد. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در فراخوان به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 1401/06/19 لغایت 1401/07/19 نسبت به دریافت و ارائه مستندات لازم و اعلام آمادگی بر اساس موارد مشروحه ذیل اقدام نمایند:

1)       اسناد استعلام ارزیابی کیفی پیمانکاران PC&C ( 40 برگ )

2)       PLAN - مهر و امضاء شده ( 7 برگ )

3)       INSPECTION FOR MAIN PARTS OF OC-REACTOR ( 2 برگ )

4)       TC-FO-1009-02 تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت)

آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617