جزییات مناقصه و مزایده

تأمین کنترل ولو PCV4401A به شماره مناقصه: 1401/025 غ ع

مناقصه

1401/025

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۱۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۱

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۲۷ شهریور ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد تأمین کنترل ولو)  (PCV4401A خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید.

 

لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 27/06/1401 لغایت 16/07/1401 نسبت به دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات مطابق با دستوالعمل ذیل، در سه پاکت الف ب ج  به آدرس زیر اقدام نمایند.

 

1) دستورالعمل شرکت در مناقصه

2) ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه ( در پاکت الف )

3) تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) ( در پاکت ب )

4) فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار تامین کننده TC-FO-1011-01 ( در پاکت ب )

5) فرم الزامات خرید TC-FO-1013-02 (در پاکت ب)

6)  DIMENSIONAL DRAWING (در پاکت ب)

7) دیتا شیت (در پاکت ب)

8) تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 (در پاکت ج)

 

·         هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

 آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617

 

 

عنوان اندازه (KB)
اصلاحیه شماره یک 129.32 6e8f50fe-7c95-43f6-aa8e-82361b04640d.pdf