جزییات مناقصه و مزایده

تأمین (تری سدیم فسفات) Trisodium Phosphate به شماره مناقصه: 026/1401غ ع

مناقصه

026/1401

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ۰۹:۳۹

۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ۰۹:۳۹

۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ۰۹:۳۹

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ۰۷:۰۰

 

اطلاعیه

به اطلاع مناقصه گران محترم می رساند، مناقصه تأمین ماده شیمیایی تری سدیم فسفات Trisodium Phosphate  به شماره مناقصه: 1401/026غ ع به دلیل تغییر در شرح کار تا اطلاع ثانوی ابطال اعلام می گردد.