جزییات مناقصه و مزایده

تأمین پمپ های GA4403 & 5502 به شماره مناقصه: ۱۴۰۱/۰۲۶ غ ع

مناقصه

۱۴۰۱/۰۲۶

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۲ آبان ۱۴۰۱ ۰۱:۳۴

۲ آبان ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه ایران - روزنامه اطلاعات

۱۲ مهر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

این شرکت در نظر دارد تأمین پمپ های GA4403 & 5502 خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ 12/07/1401 لغایت 02/08/1401 نسبت به دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات خود در سه پاکت مجزا ( الف – ب – ج)  به آدرس زیر اقدام نمایند:
 
آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست، تلفن تماس: 06152124617
 
ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.