جزییات مناقصه و مزایده

مزایده روغن های ضایعاتی(شرکت پتروشیمی غدیر) به شماره: 1401/030غ م ع

مزایده

1401/030

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۱ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۱ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

روزنامه اطلاعات

۱۴ آبان ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی