جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان (اعلام آمادگی شرکت ها ی توانمند در زمینه ساخت قطعات مربوط کمپرسورهای Howden Compressor/GB-201 , GC-9001/9002 به شماره: 1401/033غ ف ع

فراخوان

1401/033

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۱۳ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۱۳ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۱۳ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

روزنامه اطلاعات

۲۴ آبان ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

فراخوان (اعلام آمادگی شرکت ها ی توانمند در زمینه ساخت قطعات مربوط کمپرسورهای Howden Compressor/GB-201 , GC-9001/9002 به شماره: 033/1401غ ف ع)

 

این شرکت در نظر دارد از طریق برگزاری فراخوان، شرکت های توانمند و فعال در زمینه ساخت قطعات مربوط کمپرسورهای (Howden)  Howden Compressor/GB-201 , GC-9001/9002 را بر اساس مستندات پیوست مورد ارزیابی قرار دهد. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه  دعوت می شود جهت شرکت در فراخوان به سایت www.gpc.ir مراجعه و از تاریخ: 24/08/1401 لغایت 13/09/1401 نسبت به دریافت و ارائه مستندات لازم و اعلام آمادگی بر اساس موارد مشروحه ذیل اقدام نمایند:

 

1)              TC-FO-1012-01 فرم ارزیابی کیفی پیمانکاران ساخت و EPC

2)              TC-FO-1009-02 تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر

3)              شرح کار ( 2 برگ )مهر و تایید شده

 

آدرس: خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست،

تلفن تماس: 06152124617