جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه طراحی پایه تفصیلی برج های خنک کن و ملحقات مربوطه، به شماره مناقصه 1401/037غ ع

مناقصه

1401/037

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۱۶ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۱۶ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

۱۶ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت 3- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

              مناقصه طراحی پایه تفصیلی برج های خنک کن و ملحقات مربوطه، به شماره: ۱۴۰۱/۰۳۷ غ ع


شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد، طراحی پایه تفصیلی برج های خنک کن و ملحقات مربوطه خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای، به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه مذکور، به وبسایت WWW.GPC.IR مراجعه و از تاریخ
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ نسبت به دریافت مستندات مربوطه و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.


۱)    دستورالعمل شرکت در مناقصه
۲)    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)
۳)    پیش نویس قرارداد ( مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۴)    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره ۲ فرم احراز هویت) (در پاکت ب)
۵)    فرم معیارهای ارزیابی کیفی مشاوران TC-FO-1016-01 (در پاکت ب)
۶)    پیوست شماره ۱ ، شرح کار (مهر و تأیید در پاکت ب)
۷)    تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-02 (در پاکت ج)

 

*   هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


شرکت کنندگان محترم، لطفاً پیشنهادات مربوطه را در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:


خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست


 تلفن تماس:
۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

 

              روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر