جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه جایگزینی 40 عدد کلید OCB با کلیدهای VCB در سطح 6 KV، به شماره: 1401/038غ ع

مناقصه

1401/038

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۲۳ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۲۳ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

۲۳ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
خوزستان - بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت 3 - پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

                          مناقصه جایگزینی ۴۰ عدد کلید OCB با کلیدهای VCB در سطح 6Kv، به شماره: ۱۴۰۱/۰۳۸ غ ع


این شرکت در نظر دارد جایگزینی ۴۰ عدد کلید OCB با کلیدهای VCB در سطح 6KV خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت WWW.GPC.IR مراجعه و از تاریخ  ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/
۲۳ نسبت به دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.


۱)    دستورالعمل شرکت در مناقصه
۲)    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)
۳)    پیش نویس قرارداد (مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۴)    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره ۲ فرم احراز هویت) (در پاکت ب)
۵)    فرم معیارهای ارزیابی کیفی مشاوران TC-FO-1012-01 (در پاکت ب)
۶)    روش اجرایی (مهر و تایید در پاکت ب)
۷)    تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-02 (در پاکت ج)

 

*   هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


شرکت کنندگان محترم، لطفاً پیشنهادات مربوطه را در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:


خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست


 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷


                                             روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر