جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تأمین یک دستگاه بلوئر با برند AERZEN آلمان مدل GM-240S با تگ نامبر (CM-6H) - به شماره مناقصه: ۱۴۰۱/۰۳۹ غ ع

مناقصه

۱۴۰۱/۰۳۹

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۲۳ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۲۳ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

۲۳ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷
                                مناقصه تأمین یک دستگاه بلوئر با برند AERZEN آلمان مدل GM-240S با تگ نامبر (CM-6H)
                                                                                به شماره مناقصه: ۱۴۰۱/۰۳۹ غ ع این شرکت در نظر دارد تامین یک دستگاه بلوئر با برند AERZEN آلمان مدل GM-240S با تگ نامبر (CM-6H)، خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه مذکور به سایت WWW.GPC.IR مراجعه و از تاریخ
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ نسبت به دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.

۱)    دستورالعمل شرکت در مناقصه

۲)    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)

۳)    فرم الزامات خرید به شماره فرم TC-FO-1013-02 & TABLE OF CONTENTS و ۳ برگه نقشه و دیتا شیت ( مهر و تأیید شده در پاکت ب)

۴)    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره 2 فرم احراز هویت) (در پاکت ب)

۵)    فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکار تامین کننده TC-FO-1011-01 (در پاکت ب)

۶)    تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-01 (در پاکت ج)


*   هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


شرکت کنندگان محترم، لطفاً پیشنهادات مربوطه را در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:


خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

                                                       
                                                                                               روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر