جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه خرید تعداد ٥٠٠٠٠ عدد پالت پلاستیکی سفید یک رو، به شماره مناقصه 1401/040 غ ع

مناقصه

1401/040

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

                             مناقصه خرید تعداد ۵٠٠٠٠ عدد پالت پلاستیکی سفید یک رو، به شماره: ۱۴۰۱/۰۴۰غ ع

این شرکت در نظر دارد خرید تعداد ۵٠٠٠٠ عدد پالت پلاستیکی سفید یک رو خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سایت WWW.GPC.IR مراجعه از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ نسبت به دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.


۱)    دستورالعمل شرکت در مناقصه
۲)    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)
۳)    پیش نویس قرارداد (مهر و تایید شده در پاکت ب)
۴)    پیوست شماره
۱ (مهر و تایید شده در پاکت ب)
۵)    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره
۲ فرم احراز هویت) (در پاکت ب)
۶)    فرم معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران تأمین کننده TC-FO-1011-01 (در پاکت ب)
۷)    تکمیل فرم پیشنهاد قیمت TC-FO-1008-02 (در پاکت ج)

 

شرکت کنندگان محترم، لطفاً پیشنهادات مربوطه را در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

 

                                                              روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر