جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تعمیر شیرآلات صنعتی، به شماره مناقصه ۱۴۰۱/۰۵۴غ ع

فراخوان

۱۴۰۱/۰۵۴

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۲۷ فروردین ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

۲۷ فروردین ۱۴۰۲ ۰۵:۰۰

ریال

داخلی

عادی

                                                      مناقصه تعمیر شیرآلات صنعتی، به شماره مناقصه ۱۴۰۱/۰۵۴غ ع

این شرکت در نظر دارد تعمیر شیرآلات صنعتی خود را به شماره
۱۴۰۱/۰۵۴غ ع از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به وبسایت WWW.GPC.IR مراجعه و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ نسبت به دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.

 
۱ )    دستورالعمل شرکت در مناقصه

 ۲)    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)

 ۳)    پیش نویس قرارداد+ پیوست شماره ۱  (مهر و تأیید شده در پاکت ب)

 ۴)    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره ۲ فرم احراز هویت) (در پاکت ب)

 ۵)    فرم معیارهای ارزیابی کیفی TC-FO-1012-01 (در پاکت ب)

 ۶)    تکمیل فرم پیشنهاد قیمت (۲ برگ) TC-FO-1008-02 (در پاکت ج)


 
*هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت کنندگان محترم، لطفاً پیشنهادات خود را در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

                                                                                               روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر