جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه رستوران به شماره مناقصه ۱۴۰۲/۰۱غ ع

مناقصه

۱۴۰۲/۰۱

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 ریال

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۰۰

ریال

داخلی

عادی

                                                                             مناقصه رستوران

                                                                   به شماره مناقصه : ۱۴۰۲/۰۱غ ع

این شرکت در نظر دارد مناقصه رستوران خود را به شماره ۱۴۰۲/۰۱غ ع بصورت عمومی و تک مرحله ای به شرکتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند که دارای حداقل
۲ سال سابقه کاری در شرکت های نفت، گاز، پتروشیمی می باشند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید. متقاضیان می توانند جهت شرکت در وبسایت WWW.GPC.IR  مراجعه و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ نسبت به دریافت مستندات و ارائه پیشنهادات اقدام نمایند.

۱)    دستورالعمل شرکت در مناقصه
۲)    ضمانتنامه شرکت در مناقصه بر اساس توضیحات مندرج در دستورالعمل شرکت در مناقصه (در پاکت الف)
۳)    پیش نویس قرارداد+ پیوست ها از شماره ۱ الی ۷ (مهر و تأیید شده در پاکت ب)
۴)    تکمیل فرم مشخصات مناقصه گر TC-FO-1009-02 (پیوست شماره ۲ فرم احراز هویت) (در پاکت ب)
۵)    فرم معیارهای ارزیابی کیفی TC-FO-1011-01 (در پاکت ب)
۶)    آیین نامه بهداشت (در پاکت ب)
۷)    تکمیل فرم پیشنهاد قیمتTC-FO-1008-02  (در پاکت ج)
 

* شرکت کنندگان محترم، لطفاً پیشنهادات خود را در سه پاکت الف – ب – ج  به آدرس زیر ارسال فرمایید:

    خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

     تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

 

                                                                                 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی عام)