جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه خرید ماده شیمیایی PVA 88% مورد نیاز مجتمع

مناقصه

202096946000043

پتروشیمی غدیر / پتروشیمی غدیر

0 تومان

۷ آذر ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

۷ آذر ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

ریال

داخلی

عادی

                                                   مناقصه خرید ماده شیمیایی  PVA 88% مورد نیاز مجتمع

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه خرید ماده شیمیایی
PVA 88% مورد نیاز مجتمع به شماره سیستمی 202096946000043 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.


تاریخ انتشار مناقصه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷


شماره تماس واحد مناقصات۰۶۱۵۲۱۲۴۶۲۰

                                                        

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

                                                       روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی عام)      مناقصه خرید ماده شیمیایی PVA 88% مورد نیاز مجتمع

مناقصه

202096946000043

پتروشیمی غدیر

پتروشیمی غدیر

منقضی شده

۷ آذر ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

اطلاعات تکمیلی


۷ آذر ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

۷ آذر ۱۴۰۲ ۱۶:۳۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

                                                   مناقصه خرید ماده شیمیایی  PVA 88% مورد نیاز مجتمع

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد مناقصه خرید ماده شیمیایی
PVA 88% مورد نیاز مجتمع به شماره سیستمی 202096946000043 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت عمومی و دو مرحله ای واگذار نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های توانمند در این زمینه دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستادایران مراجعه فرمایید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.


تاریخ انتشار مناقصه: ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷


شماره تماس واحد مناقصات۰۶۱۵۲۱۲۴۶۲۰

                                                        

خوزستان- بندر ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی- سایت ۳- پتروشیمی غدیر - دبیرخانه محرمانه حراست

 تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۲۴۶۱۷

                                                       روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی عام)      تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.