شما می توانید با کد رهگیری درخواست خود را پیگیری کنید.

مشتریان محترم می توانند شکایت خود از طریق ایمیل crm@gpc.ir به امور شکایات ارسال نمایند.

شکایت مشتری

اطلاعات شکایت مشتری
*
شماره همراه مدیر شرکت یا موسسه *
*
*
*
*
نوع بسته بندی محصول را مشخص نمایید
*
*
*
*
*
*
*